Nieuwe wetgeving op de controle van alcohol in het verkeer

 

Het “Décret no 2012-284 van 28 februari 2012”regelt het in bezit hebben van een éthylomètre , een alcohol test apparaat. Ieder bestuurder van een motorvoertuig (geen bromfiets) moet aan kunnen tonen in het bezit te zijn van een niet gebruikte alcohol meter die direct gebruikt kan worden. Het alcohol test apparaat dient aan geldigheids eisen te voldoen, met name de uiterste gebruiksdatum door de fabrikant opgegeven. Het apparaat dient een certificeringskenmerk te hebben om aan te tonen dat het apparaat aan de technische eisen voldoet. Van bovenstaande verplichting zijn vrijgesteld de chauffeurs van voertuigen met een degelijke electronisch alcohol startblokkerings systeem. Het negeren van bovenstaande verplichting levert (voorlopig) een bekeuring op van 11 Euro. Uiteraard staat dit los van de regelgeving mbt rijden onder invloed. Uiteraard is er een ingangsdatum, 1 juli van dit jaar. Er mag verwacht worden dat alcohol testapparaten binnenkort uitgebreid zullen worden aangeboden.

Voor degenen die het allemaal nog even in het Frans willen checken onderstaande links.

http://www.service-public.fr/actualites/002384.html

http://www.rentrezbien.fr/index.cfm?catId=1901

Het Bestuur